herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-03-06 15:19:04
Referat Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2017-03-03 20:27:56
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2017-03-03 20:22:24
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2017-03-03 20:10:34
Odpady 2016 Paweł Kuźniar 2017-03-03 20:08:50
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-03-03 14:27:21
Zarządzenie Nr 19.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-03-03 14:26:10
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-03-03 08:39:33
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-03-01 11:44:25
Uchwała Nr XXV/205/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017 - 2025 Paweł Kuźniar 2017-03-01 11:43:25
Zastępca Wójta Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-02-28 21:25:37
Zastępca Wójta Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-02-28 21:24:28
Zastępca Wójta Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-02-28 21:22:56
Zastępca Wójta Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-02-28 21:19:58
Zastępca Wójta Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-02-28 21:18:41
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-02-26 19:04:47
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-02-24 11:13:43
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-02-24 11:11:27
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-02-24 11:11:15
Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/198/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2017 roku Paweł Kuźniar 2017-02-24 10:01:31
Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-02-24 10:00:34
Uchwała Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-02-24 10:00:02
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-02-24 09:57:48
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-02-24 09:56:54
Zarządzenie Nr 20.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXV Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-02-24 09:35:03
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:36:24
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:21:55
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:21:31
Porządek i terminy posiedzeń (przedsesyjnych) stałych Komisji Rady z zakresu porządku XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo ustalonej na dzień 30 grudnia 2015 r. godz. 10.00 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:21:10
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:20:54
Protokół XXIV sesji Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:18:08
Projekty uchwał XXV sesji Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:17:21
Protokół XXV sesji Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:02:05
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:01:19
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-02-17 10:14:10
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:33:01
Zarządzenie Nr 10.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:30:55
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:28:10
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:26:28
Projekty uchwał XXV sesji Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:25:53