herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA  NR IV/24/2002 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia  30 grudnia  2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarn Administrator Serwisu 2004-05-17 11:55:42
UCHWAŁA  NR  IV/23/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  30 grudnia  2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2004-05-17 11:54:11
UCHWAŁA NR III/22/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia  12  grudnia 2002 r. w sprawie: wykonania czynności  w sprawach z zakresu  prawa pracy wobec  Wójta Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-05-17 11:53:04
UCHWAŁA Nr III/21/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo dotyczącej budowy wschodniego obejś Administrator Serwisu 2004-05-17 11:49:51
UCHWAŁA NR III/20/2002 Rady Gminy  Stare  Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiana budżetu Administrator Serwisu 2004-05-17 11:48:10
UCHWAŁA NR III/19/2002  Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiana budżetu Administrator Serwisu 2004-05-17 11:03:56
UCHWAŁA NR III/18/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiana uchwały Nr XXXXI/276/2002 Rady Gminy z dnia 15 marca 2002 roku. Administrator Serwisu 2004-05-17 10:46:35
UCHWAŁA NR III/17/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2003r. Administrator Serwisu 2004-05-17 09:16:50
UCHWAŁA NR III/16/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów. Administrator Serwisu 2004-05-17 09:13:06
UCHWAŁA NR III/15/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, o Administrator Serwisu 2004-05-17 09:11:53
UCHWAŁA NR III/14/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków na których zaprzestano produkcji rolnej. Administrator Serwisu 2004-05-17 09:09:59
UCHWAŁA NR III/13/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku  rolnego  na  obszarze Gminy Stare Czarnowo n Administrator Serwisu 2004-05-17 09:08:10
UCHWAŁA NR III/12/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Administrator Serwisu 2004-05-17 09:06:12
UCHWAŁA NR II/11/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  25 listopada 2002r. w sprawie: powołania doraźnej komisji. Administrator Serwisu 2004-05-17 09:04:37
UCHWAŁA NR II/10/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z  dnia 25 listopada 2002r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-05-17 09:03:22
UCHWAŁA NR II/9/2002 Rady Gminy w Starym Czarnowie dnia  25 listopada 2002r. w sprawie: ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-05-17 08:59:45
UCHWAŁA NR II/8/2002 Rady Gminy w Starym Czarnowie z  dnia  25 listopada 2002r. w sprawie: diet dla radnych i sołtysów. Administrator Serwisu 2004-05-17 08:55:59
UCHWAŁA NR II/7/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Administrator Serwisu 2004-05-17 08:54:08
UCHWAŁA NR II/6/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie: powołania  Komisji Rewizyjnej. Administrator Serwisu 2004-05-17 08:52:47
UCHWAŁA NR II/5/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych. Administrator Serwisu 2004-05-17 08:51:09
UCHWAŁA NR II/4/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia  25  listopada 2002r. w sprawie: powołania Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska. Administrator Serwisu 2004-05-17 08:50:02
UCHWAŁA NR  II/3/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie: powołania  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Administrator Serwisu 2004-05-17 08:48:51
UCHWAŁA NR  II/2/2002 Rady  Gminy  Stare  Czarnowo z dnia  25 listopada 2002r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-05-17 08:47:43
UCHWAŁA NR I/1/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia  20 listopada 2002r. w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-05-17 08:46:31
UCHWAŁA NR XVII/130/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Nieznaniu, Dębinie, Kołbaczu, Glinnej. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:43:58
UCHWAŁA NR XVII/129/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości w Kołbaczu. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:42:26
UCHWAŁA NR XVII/128/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi w miejscowości Glinna Administrator Serwisu 2004-05-10 14:41:28
UCHWAŁA NR XVII/127/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo  podjętych w dniu 15.09.2003r. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:40:13
UCHWAŁA NR XVII/126/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy partnerskiej z gminą niemiecką. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:39:17
UCHWAŁA NR XVII/125/04 Rady Gminy Stare Czarnowoz dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą " Związek gmin Zachodnich". Administrator Serwisu 2004-05-10 14:38:24
UCHWAŁA NR XVII/124/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/99 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 19 lutego 1999r. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:34:08
UCHWAŁA NR XVII/123/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie: zmiana  budżetu. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:31:50
UCHWAŁA NR XVII/122/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działal Administrator Serwisu 2004-05-10 14:30:55
UCHWAŁA NR XVII/121/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:29:46
UCHWAŁA NR XVII/120/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia i oceny sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:28:49
UCHWAŁA NR XVI/119/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, obręb Śmierdnica Las. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:27:26
UCHWAŁA NR XVI/118/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo w obrębie Binowo. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:26:13
UCHWAŁA NR  XVI/117/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Administrator Serwisu 2004-05-10 14:25:11
UCHWAŁA NR XVI/116/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2004r. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:24:10
UCHWAŁA NR XVI/115/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 20 Administrator Serwisu 2004-05-10 14:22:19