herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR  XVI/117/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Administrator Serwisu 2004-05-10 14:25:11
UCHWAŁA NR XVI/116/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2004r. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:24:10
UCHWAŁA NR XVI/115/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 20 Administrator Serwisu 2004-05-10 14:22:19
UCHWAŁA NR XV/114/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie dzierżawy działki zabudowanej świetlicą  w drodze bezprzetargowej. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:15:14
UCHWAŁA NR XV/113/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie procedury przygotowania i uchwalania wieloletnich planów inwestycji i remontów Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:14:21
UCHWAŁA  NR XV/112/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:13:26
UCHWAŁA NR XV/111/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie  wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy osady leśnej. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:12:28
UCHWAŁA NR  XV/110/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  30 stycznia 2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:11:34
UCHWAŁA  NR XV/109/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości pod oczyszczalnią ścieków  w Kartnie. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:09:07
UCHWAŁA NR XV/108/04 Rady  Gminy  Stare  Czarnowo z  dnia  30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:08:05
UCHWAŁA NR XV/107/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia 30 stycznia 2004r. w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2004 rok. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:07:08
UCHWAŁA NR XV/106/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia  30 stycznia 2004 r. w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Rolnictwa,Rzemiosła i Ochrony  Środowiska na 2004 rok. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:06:01
UCHWAŁA NR XV/105/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia  2004 r. w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2004 rok. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:05:07
UCHWAŁA NR XV/104/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia 30 stycznia 2004r. w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy Komisji  Rewizyjnej na  2004 rok. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:04:02
UCHWAŁA  NR XV/103/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia 30 stycznia 2004 r. w  sprawie uchwalenia  planu  pracy Rady Gminy  Stare Czarnowo na 2004 rok. Administrator Serwisu 2004-05-10 14:03:03
UCHWAŁA NR  XV/102/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2004 rok. Administrator Serwisu 2004-05-10 13:59:56
Budżet na podstawie przyjętego profilu Gminy Administrator Serwisu 2004-04-23 12:49:34
ROK 2004 Administrator Serwisu 2004-04-21 12:32:48
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO DOTYCZĄCE BUDŻETU Administrator Serwisu 2004-04-19 08:41:24
Zarządzenie Nr I/46/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2003r. W sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:46:51
Zarządzenie Nr I/45/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:45:06
Zarządzenie Nr I/44/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:44:07
Zarządzenie Nr I/43/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:43:09
Zarządzenie Nr I/42/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego . Administrator Serwisu 2004-04-19 07:41:48
Zarządzenie Nr I/41/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie: powołania Przewodniczącego stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:41:04
Zarządzenie Nr I/40/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie: zasad prowadzenia rachunkowości. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:39:53
Zarządzenie Nr I/39/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 grudnia 2003r. W sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2003 rok. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:39:01
Zarządzenie Nr I/38/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zarządzenie Nr 1/1/03 Wójta Gminy Administrator Serwisu 2004-04-19 07:38:12
Zarządzenie Nr I/37/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2003r. W sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2003 rok. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:35:58
Zarządzenie Nr I /36/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2003r. W sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2003 rok. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:35:11
Zarządzenie Nr I/35/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie powołania komisji koordynacyjnej. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:34:26
Zarządzenie Nr I/34/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października 2003r. w sprawie ustalenia diet za udział w posiedzeniach członków Zarządu Gminnego Związku OSP RP. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:33:38
Zarządzenie Nr I/33/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października 2003 roku w sprawie: ustalenia instrukcji archiwalnej w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i zakresu działania archiwum z Administrator Serwisu 2004-04-19 07:32:34
Zarządzenie Nr I/32/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 października 2003r. w sprawie powołania komisji. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:31:33
Zarządzenie I/31/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia l października 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia planu działań informacyjnych Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:30:23
Zarządzenie Nr I/30/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 października 2003r. w sprawie powołania komisji. Administrator Serwisu 2004-04-19 07:29:32
Zarządzenie Nr I/29/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Administrator Serwisu 2004-04-19 07:22:47
Zarządzenie Nr I/28/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2003 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2003 rok. Administrator Serwisu 2004-04-16 15:01:46
Zarządzenie Nr I/27/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2003r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2003 rok. Administrator Serwisu 2004-04-16 15:00:51
Zarządzenie Nr I/26/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2003 r. Administrator Serwisu 2004-04-16 14:59:52