herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR I/14/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego celem przeprowadzenia przeglądu stanu utrzymania czystości i porządku w gminie. Administrator Serwisu 2005-07-08 19:22:27
Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-07-02 19:09:42
Protokół Nr XXV/05 z XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 6 czerwca 2005 r. Administrator Serwisu 2005-07-02 19:08:25
Sesja XXVI - 27.06.2005 Administrator Serwisu 2005-07-02 19:06:39
UCHWAŁA NR XXVI/205/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze,  ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybi Administrator Serwisu 2005-07-02 19:00:54
UCHWAŁA NR XXVI/204/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania. Administrator Serwisu 2005-07-02 18:56:56
UCHWAŁA NR XXVI/203/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. Administrator Serwisu 2005-07-02 18:55:19
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO NA: prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Stare Czarnowo, gminnego funduszu celowego, gminnych jednostek organizacyjny Administrator Serwisu 2005-06-15 13:33:48
UCHWAŁA NR XXV/202/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". Administrator Serwisu 2005-06-14 19:42:43
UCHWAŁA Nr XXV/201/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. Administrator Serwisu 2005-06-14 19:40:59
UCHWAŁA Nr XXV/200/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Stare Czarnowo i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na Administrator Serwisu 2005-06-14 19:39:40
UCHWAŁA NR XXV/199/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działek przejętych& Administrator Serwisu 2005-06-14 19:38:25
UCHWAŁA NR XXV/198/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  6 czerwca  2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-06-14 19:37:15
Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-06-14 19:36:01
Sesja XXV - 06.06.2005 Administrator Serwisu 2005-06-14 19:35:07
Protokół Nr XXIV/05 z XXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 29 kwietnia 2005 r. Administrator Serwisu 2005-06-14 19:33:41
Wójt  Gminy  Stare  Czarnowo  ogłasza: I – pisemny nieograniczony przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej nr 322/30 o powierzchni 33.600 m2 poło Administrator Serwisu 2005-06-14 19:31:27
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo.
Administrator Serwisu 2005-06-08 19:24:07
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo. - dokument usunięty
Administrator Serwisu 2005-06-08 19:21:47
Jacek Gorczyca Administrator Serwisu 2005-06-07 17:46:57
Piotr Paweł Kowalczyk Administrator Serwisu 2005-06-07 17:42:09
Marta Dorota Łoś Administrator Serwisu 2005-06-07 17:37:31
Grażyna Halina Małecka Administrator Serwisu 2005-06-07 17:36:10
Kazimierz Mendak Administrator Serwisu 2005-06-07 17:34:39
Jan Zacharski Administrator Serwisu 2005-06-07 17:26:15
Arkadiusz Łysik - Zastępca Wójta Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-06-07 17:24:19
Agata Baran - Skarbnik Gminy Administrator Serwisu 2005-06-07 17:21:53
Grażyna Maria Łogin - Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu Administrator Serwisu 2005-06-07 17:20:10
Elżbieta Marta Adrabińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Administrator Serwisu 2005-06-07 17:17:49
Bożena Sarna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie Administrator Serwisu 2005-06-07 17:14:48
RADNI Administrator Serwisu 2005-06-07 17:11:39
PRACOWNICY URZĘDU GMINY Administrator Serwisu 2005-06-07 17:11:21
ff - dokument usunięty Administrator Serwisu 2005-06-07 17:10:57
Za rok 2004 Administrator Serwisu 2005-06-07 17:10:43
Urząd Gminy w Starym Czarnowie zatrudni osobę do prowadzenia zajęć  opiekuńczo-wychowawczych oraz eduka-cyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień  w świetlicy środowiskowej w Kołbaczu. Administrator Serwisu 2005-05-31 10:22:56
BILANS z wykonania budżetu na dzień 31 XII 2004r.
BILANS jednostki budżetowej na dzień 31.12.2004r.
Administrator Serwisu 2005-05-23 14:02:26
Protokół Nr XXIII/05 z XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 31 marca 2005 r. Administrator Serwisu 2005-05-12 11:53:09
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-05-12 11:51:27
Sesja XXIV - 29.04.2005 Administrator Serwisu 2005-05-12 11:50:25
ZARZĄDZENIE Nr I/13/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10.05.2005r. w sprawie powołania komisji. Administrator Serwisu 2005-05-12 11:49:13