herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:21:16
Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:20:39
Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały NR X/76/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pod nazwą: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:19:53
Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:18:29
Protokół z XIX sesji Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:02:20
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Paweł Kuźniar 2016-09-26 07:58:20
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Marcin Krawczyk 2016-09-26 07:41:38
Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska Marcin Krawczyk 2016-09-26 07:39:26
Komisja Rewizyjna Marcin Krawczyk 2016-09-26 07:39:13
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marcin Krawczyk 2016-09-26 07:38:17
Zarządzenie Nr 60.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XX Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-09-23 15:33:27
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje, że dnia 23 września 2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w miejscowości Kartno wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Paweł Kuźniar 2016-09-23 07:43:46
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje, że dnia 23 września 2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w miejscowości Glinna wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Paweł Kuźniar 2016-09-23 07:42:57
Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 Paweł Kuźniar 2016-09-22 14:42:54
Skład Rady Gminy Marcin Krawczyk 2016-09-19 13:25:13
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-14 14:54:17
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-14 14:54:06
Projekty uchwał XX sesji Paweł Kuźniar 2016-09-14 14:52:22
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-14 14:51:39
Porządek obrad XX sesji Paweł Kuźniar 2016-09-14 14:50:18
Sesja XX - 23.09.2016 r. Paweł Kuźniar 2016-09-14 14:49:45
Sesja XX - 23.09.2016 r. Paweł Kuźniar 2016-09-14 14:49:40
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-14 08:40:23
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-14 08:40:20
Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-13 11:29:57
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2016-09-12 08:37:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 września 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Paweł Kuźniar 2016-09-08 14:10:24
Zarządzenie Nr 52.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2016-09-08 11:01:29
Zarządzenie Nr 52.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2016-09-08 11:01:14
Zarządzenie Nr 52.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2016-09-08 11:00:04
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2016-09-08 09:02:10
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-08 08:10:49
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-08 08:10:26
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-08 08:10:04
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-08 08:10:01
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-09-07 16:37:01
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-09-07 16:36:38
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-09-07 16:24:58
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-09-07 16:24:38
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-07 12:54:52