herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Animator boiska orlik w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2016-07-15 08:48:15
Opiekun świetlicy wiejskiej w Nieznaniu Paweł Kuźniar 2016-07-15 08:48:13
Opiekun świetlicy wiejskiej w Nieznaniu Paweł Kuźniar 2016-07-15 08:47:18
Opiekun świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Dobropole Gryfińskie i Kołbacz Paweł Kuźniar 2016-07-15 08:46:45
Informacja o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2016-07-14 11:59:46
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-07-12 14:03:45
Zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-07-12 13:58:40
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-07-12 13:57:00
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-07-12 13:56:31
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-07-12 13:55:48
WPF 2016 i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2016-07-12 13:46:31
Zarządzenie Nr 46.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 Marcin Krawczyk 2016-07-12 10:03:53
Zarządzenie Nr 47.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Paweł Kuźniar 2016-07-12 09:22:38
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-07-11 15:21:38
Zarządzenie Nr 47.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Paweł Kuźniar 2016-07-11 15:20:52
Alina Przybysz - Przewodniczący Rady Gminy Marcin Krawczyk 2016-07-06 14:21:42
Piotr Kukawka - Przewodniczący Rady Gminy Marcin Krawczyk 2016-07-06 14:18:11
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy w związku z wyborem Marcin Krawczyk 2016-07-06 14:14:09
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy w związku z wygaśnięciem mandatu Marcin Krawczyk 2016-07-06 14:13:46
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy w związku z wygaśnięciem mandatu - dokument usunięty Marcin Krawczyk 2016-07-06 14:13:38
Przewodniczący Rady Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Marcin Krawczyk 2016-07-06 14:13:36
Przewodniczący Rady Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Marcin Krawczyk 2016-07-06 14:13:32
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy w związku z wygaśnięciem mandatu - dokument usunięty Marcin Krawczyk 2016-07-06 13:57:53
Marcin Krawczyk 2016-07-06 10:45:08
Marcin Krawczyk 2016-07-06 10:35:10
Zarządzenie Nr 45.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-07-05 17:40:56
Zarządzenie Nr 44.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Marcin Krawczyk 2016-07-05 17:38:40
Uchwała Gminnej Komsji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej, dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania, w obwodzie Nr 15 na terenie gminy Stare Czarnowo, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stare Czarnowo, zarządzonych na dzień 24 lipca 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-07-05 12:27:53
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 3 lipca 2016 r. w sprawie nadania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stare Czarnowo, zarządzonych na dzień 24 lipca 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-07-05 12:21:24
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 4 lipca 2016 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na Radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stare Czarnowo zarządzonych na dzień 24 lipca 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-07-05 12:18:08
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 4 lipca 2016 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na Radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stare Czarnowo zarządzonych na dzień 24 lipca 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-07-05 12:16:40
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie Marcin Krawczyk 2016-07-05 12:10:43
Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu w roku szkolnym 2016/2017 Paweł Kuźniar 2016-07-01 15:02:06
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:53:27
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:52:03
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:51:58
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:51:54
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:51:38
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:51:19
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:51:16