herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wzór oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:04:17
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:03:58
Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:03:17
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:02:49
Wzory dokumentów Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:01:44
Wzory dokumentów Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:01:32
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 14:58:08
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 14:58:00
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 14:57:44
Konsultacje Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-01-03 14:57:08
Konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych Paweł Kuźniar 2017-01-03 14:56:40
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-01-03 13:22:02
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-01-03 13:20:16
Uchwała Nr XXIII/195/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 Paweł Kuźniar 2017-01-03 13:19:41
Oświadczenie Skarbnika Gminy w związku z powołaniem Paweł Kuźniar 2017-01-02 14:57:03
Oświadczenie Skarbnika Gminy w związku z odwołaniem Paweł Kuźniar 2017-01-02 14:55:47
Oświadczenie Skarbnika Gminy w związku z odwołaniem Paweł Kuźniar 2017-01-02 14:55:21
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-01-01 20:34:24
Rozporządzenie Porządkowe nr 1/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2016-12-22 09:55:00
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-12-21 15:01:09
Budżet na rok 2017 Paweł Kuźniar 2016-12-21 14:32:36
Uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-12-21 14:29:29
Uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2017 Paweł Kuźniar 2016-12-21 14:28:19
Uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-12-21 14:24:55
Protokół z XXII sesji Paweł Kuźniar 2016-12-21 14:22:29
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-21 14:21:58
Zarządzenie Nr 83.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-12-21 14:21:34
Strona główna Paweł Kuźniar 2016-12-20 20:58:15
Strona główna Paweł Kuźniar 2016-12-20 20:56:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 roku Paweł Kuźniar 2016-12-20 20:54:46
Zarządzenie Nr 82.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-12-19 16:06:04
Ogłoszenie o prace - Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-12-19 11:18:36
Zarządzenie Nr 81.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-19 09:29:44
Zarządzenie Nr 81.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-19 09:28:22
Zarządzenie Nr 81.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-19 09:27:18
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-12-15 08:13:18
Zarządzenie Nr 80.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-12-15 08:12:33
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-12-13 15:28:39
Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-12-13 11:03:56
Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-12-13 11:03:30