herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-08-23 17:02:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-08-23 17:02:14
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-08-23 17:01:40
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 sierpnia 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-08-23 12:18:37
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2016-08-23 12:02:23
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS, kierunek Szczecin Paweł Kuźniar 2016-08-22 15:34:44
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS, kierunek Gorzów Wlkp. Paweł Kuźniar 2016-08-22 15:32:40
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje, że dnia 19 sierpnia 2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w miejscowości Kołbacz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Paweł Kuźniar 2016-08-19 07:58:43
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-08-17 10:53:46
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-08-17 10:50:32
Projekty uchwał XIX sesji Paweł Kuźniar 2016-08-17 10:49:53
Porządek obrad XIX sesji Paweł Kuźniar 2016-08-17 10:49:05
Sesja XIX - 30.08.2016 r. Paweł Kuźniar 2016-08-17 10:37:32
Sesja XIX - 30.08.2016 r. - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2016-08-17 10:37:28
Sesja XIX - 30.08.2016 r. - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2016-08-17 10:37:19
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-08-16 15:09:49
Zarządzenie Nr 50.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Kołbaczu - Pani Artymidy Bojanowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Paweł Kuźniar 2016-08-16 15:02:22
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 5 sierpnia 2016 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na Radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stare Czarnowo zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-08-08 14:47:35
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 5 sierpnia 2016 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na Radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stare Czarnowo zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-08-08 14:44:21
Zarządzenie Nr 49.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Marcin Krawczyk 2016-08-05 12:18:37
Zarządzenie Nr 48.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-08-05 12:17:38
Zarządzenie Nr 48.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-08-05 12:11:12
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2016-08-03 19:36:09
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 25 lipca 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-07-25 15:49:12
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlic środowiskowych w gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-07-25 14:42:18
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 25 lipca 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-07-25 14:39:09
Kontrola RDOŚ Szczecin w sprawie wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym Żelisławiec - Binowo Paweł Kuźniar 2016-07-25 14:32:08
Kontrola RDOŚ Szczecin w sprawie wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym Żelisławiec - Binowo Paweł Kuźniar 2016-07-25 14:30:09
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlic środowiskowych w gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-07-25 14:28:02
Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Kołowie Paweł Kuźniar 2016-07-25 14:27:32
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlic środowiskowych w gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-07-25 14:24:45
Kontrola RDOŚ Szczecin w sprawie wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym Żelisławiec - Binowo Paweł Kuźniar 2016-07-25 14:24:35
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlic środowiskowych w gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-07-25 14:22:57
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanków PKS w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2016-07-25 14:21:10
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlic środowiskowych w gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-07-25 14:19:55
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanków PKS w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2016-07-25 14:00:55
Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-07-25 13:54:35
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenów rekreacyjnych w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2016-07-25 13:53:41
Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotycząca wykonywania zadań obronnych Paweł Kuźniar 2016-07-25 13:52:21
Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-07-25 13:48:03