herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-11-10 08:06:10
Protokół z XX sesji Paweł Kuźniar 2016-11-10 08:04:33
Protokół z XX sesji Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:52:16
Protokół z XX sesji Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:51:53
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:51:21
Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:48:35
Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:46:49
Uchwała Nr XXI/180/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:46:03
Uchwała Nr XXI/179/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stare Czarnowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:45:10
Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:44:26
Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:43:49
Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie Gminy Stare Czarnowo na czas do 3 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:43:00
Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:42:22
Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo na czas do 3 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:41:28
Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:40:44
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-11-09 09:59:50
Zarządzenie Nr 68.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-11-09 07:13:24
Zarządzenie Nr 67.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-11-09 07:09:49
Zarządzenie Nr 66.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-11-09 07:07:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-11-08 21:42:13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-11-08 21:42:11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-11-08 21:42:10
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym Paweł Kuźniar 2016-11-08 21:42:09
Zarządzenie Nr 69.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. Marcin Krawczyk 2016-11-08 10:26:25
Zarządzenie Nr 73.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-08 10:24:19
Zarządzenie Nr 72.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-08 10:22:45
Zarządzenie Nr 71.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-08 10:21:35
Zarządzenie Nr 71.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-08 10:21:05
Zarządzenie Nr 70.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-08 10:19:18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Kuźniar 2016-11-02 08:03:26
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2016-10-31 16:16:10
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2016-10-31 15:59:12
Komisja Rewizyjna Paweł Kuźniar 2016-10-28 15:51:27
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Paweł Kuźniar 2016-10-28 15:51:00
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Paweł Kuźniar 2016-10-28 15:50:45
Komunikat Urzędu Gminy Stare Czarnowo w sprawie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stare Czarnowo na rok 2016 Paweł Kuźniar 2016-10-28 07:46:38
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-10-27 21:18:21
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-10-27 17:23:23
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-10-27 17:23:07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-10-27 17:22:53