herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 66.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXX Nadzwyczajnej Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-09-05 09:09:01
Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu w związku z końcem kadencji Paweł Kuźniar 2017-09-01 14:12:34
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-08-31 14:36:07
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-08-30 09:02:12
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina Paweł Kuźniar 2017-08-28 14:10:09
Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. zadań zleconych Gminie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie rozliczeniowym 2016/2017 Paweł Kuźniar 2017-08-28 12:16:04
Zarządzenie Nr 62.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Kołbaczu ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Paweł Kuźniar 2017-08-24 09:39:23
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie bezzwrotnej pomocy materialnej dla osób poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi Paweł Kuźniar 2017-08-24 09:03:00
Ogłoszenie nr 4/2017 Marcin Krawczyk 2017-08-23 12:37:03
Podinspektor w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:32:00
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 2/2017 Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:31:03
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 1/2017 Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:31:02
Ogłoszenie nr 4/2017 Marcin Krawczyk 2017-08-23 12:30:58
Ogłoszenie nr 4/2017 Marcin Krawczyk 2017-08-23 12:29:20
Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Binowie Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:29:02
Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Żelisławcu Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:28:08
Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:27:05
Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Glinnej Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:25:58
Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Żelewie Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:25:08
Ogłoszenie nr 4/2017 Marcin Krawczyk 2017-08-23 12:24:34
Informacja Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gryfinie Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:11:37
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie bezzwrotnej pomocy materialnej dla osób poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi Paweł Kuźniar 2017-08-22 11:50:47
Projekty uchwał XXX sesji Paweł Kuźniar 2017-08-21 13:26:53
Porządek obrad XXX sesji Paweł Kuźniar 2017-08-21 13:20:56
Porządek obrad XXX sesji Paweł Kuźniar 2017-08-21 13:13:17
Projekty uchwał XXX sesji Paweł Kuźniar 2017-08-21 13:13:11
Porządek obrad XXX sesji Paweł Kuźniar 2017-08-21 13:12:56
Sesja XXX - 29.08.2017 r Paweł Kuźniar 2017-08-21 13:12:40
Projekty uchwał XXIX sesji - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-08-21 13:11:51
Projekty uchwał XXIX sesji Paweł Kuźniar 2017-08-21 13:11:33
Projekty uchwał XXIX sesji - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-08-21 13:11:27
Projekty uchwał XXIX sesji Paweł Kuźniar 2017-08-21 13:10:48
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-08-21 13:07:58
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-08-21 12:55:29
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-08-21 12:55:26
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 289/13 Paweł Kuźniar 2017-08-17 18:47:13
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-08-11 23:07:22
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży Paweł Kuźniar 2017-08-11 22:17:20
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży Paweł Kuźniar 2017-08-11 22:16:47
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-08-11 08:44:13