herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie nr 2/2017 - Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Czarnowie - filii w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2017-12-07 07:15:49
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 grudnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-12-05 11:57:27
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2017-12-05 08:46:34
Komunikat o standardach utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-12-04 13:28:50
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-04 12:47:23
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-04 12:44:22
Związek Gmin Dolnej Odry Paweł Kuźniar 2017-12-04 12:42:48
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 3/2017 Paweł Kuźniar 2017-12-04 12:42:26
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-12-04 12:36:30
Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 Paweł Kuźniar 2017-12-04 12:35:10
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-12-01 09:43:07
Program współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Paweł Kuźniar 2017-11-30 15:14:40
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-11-30 12:16:46
Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Paweł Kuźniar 2017-11-29 15:08:04
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-11-29 15:05:28
Uchwała Nr XXXII/258/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/158/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-11-29 15:02:52
Uchwała Nr XXXII/257/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, udziału w prawie własności budynku gospodarczego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu w drodze bezprzetargowej Paweł Kuźniar 2017-11-29 15:02:06
Uchwała Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2017-11-29 15:01:10
Uchwała Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 101/4, położonej w obrębie Żelewo stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-11-29 15:00:38
Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 101/6, położonej w obrębie Żelewo, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-11-29 14:59:59
Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-11-29 14:58:50
Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-11-29 14:58:24
Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Paweł Kuźniar 2017-11-29 14:57:44
Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kliniska o uznanie lasów, znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo i będących we władaniu Nadleśnictwa Kliniska, za ochronne Paweł Kuźniar 2017-11-29 14:56:56
Protokół XXXI sesji Paweł Kuźniar 2017-11-29 14:51:02
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-11-29 08:33:55
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-11-28 11:00:47
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2017-11-28 10:29:34
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2017-11-27 10:05:07
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2017-11-24 13:43:16
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-11-24 13:40:29
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-11-24 13:38:56
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-11-22 13:57:08
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-11-22 10:18:26
Zarządzenie Nr 79.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-11-22 10:06:19
Protokół z konsultacji Paweł Kuźniar 2017-11-22 09:49:21
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-11-21 08:44:37
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-11-21 08:44:33
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-11-20 07:41:35
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-11-20 07:41:31