herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad XXVIII sesji Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:16:37
Projekty uchwał XXVIII sesji Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:16:18
Porządek obrad XXVIII sesji Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:13:22
Sesja XXVIII - 27.06.2017 r. Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:12:35
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:11:38
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:11:36
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-14 10:48:41
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-06-12 09:28:49
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-06-09 08:51:49
Zarządzenie Nr 41.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-06-09 08:50:46
Zarządzenie Nr 39.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-06-09 08:50:35
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-06-07 15:53:57
Zarządzenie Nr 38.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-06-07 15:53:01
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2017-06-02 09:03:56
Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-01 13:33:52
Paweł Kuźniar 2017-06-01 07:47:58
Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Paweł Kuźniar 2017-06-01 07:47:41
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Kołbacz, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 15:26:10
Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 15:19:36
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 14:23:52
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 14:21:48
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 13:28:25
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 13:28:22
Paweł Kuźniar 2017-05-31 12:05:14
Paweł Kuźniar 2017-05-31 12:04:53
Uchwała Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej Paweł Kuźniar 2017-05-31 12:00:09
Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:59:22
Uchwała Nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:57:47
Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie Gminy Stare Czarnowo na czas do 3 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:57:10
Uchwała Nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:56:18
Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:55:41
Uchwała Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:54:54
Zarządzenie Nr 40.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:24:14
Protokół XXVI sesji Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:21:17
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:20:52
Dane teleadresowe Marcin Krawczyk 2017-05-29 15:47:56
Dane teleadresowe Marcin Krawczyk 2017-05-29 15:46:10
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje, że dnia 26 maja 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz we wszystkich miejscowościach Gminy Stare Czarnowo wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Marcin Krawczyk 2017-05-29 12:35:34
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje, że dnia 26 maja 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz we wszystkich miejscowościach Gminy Stare Czarnowo wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Marcin Krawczyk 2017-05-29 09:01:18
Paweł Kuźniar 2017-05-24 14:20:30