herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Marcin Krawczyk 2017-05-29 15:47:56
Dane teleadresowe Marcin Krawczyk 2017-05-29 15:46:10
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje, że dnia 26 maja 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz we wszystkich miejscowościach Gminy Stare Czarnowo wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Marcin Krawczyk 2017-05-29 12:35:34
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje, że dnia 26 maja 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz we wszystkich miejscowościach Gminy Stare Czarnowo wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Marcin Krawczyk 2017-05-29 09:01:18
Paweł Kuźniar 2017-05-24 14:20:30
Paweł Kuźniar 2017-05-24 13:09:43
Paweł Kuźniar 2017-05-24 13:08:34
Paweł Kuźniar 2017-05-24 12:48:11
Paweł Kuźniar 2017-05-24 12:45:56
Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Paweł Kuźniar 2017-05-24 12:39:25
Radni Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-24 12:39:12
Za rok 2016 Paweł Kuźniar 2017-05-24 12:25:35
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-05-24 10:58:10
Zarządzenie Nr 37.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie rozdysponowanie rezerwy budżetowej z 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-05-24 10:57:28
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-05-23 12:17:46
Zarządzenie Nr 37.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie rozdysponowanie rezerwy budżetowej z 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-05-23 12:16:05
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-05-19 11:11:55
Kontrola Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dot. prowadzenia rejestru wyborców oraz jego zgodności z ewidencją ludności Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:36:21
Kontrola Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:34:03
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:25:38
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanków PKS przy ulicy Gryfińskiej w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:22:23
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Gorzów Wlkp. Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:19:13
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Szczecin Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:17:36
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Szczecin Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:16:54
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Szczecin Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:15:33
Wyniki naboru - Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Marcin Krawczyk 2017-05-17 16:17:51
Ogłoszenie nr 2/2017 Marcin Krawczyk 2017-05-17 16:12:25
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 2/2017 Marcin Krawczyk 2017-05-17 16:08:35
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 2/2017 Marcin Krawczyk 2017-05-17 16:06:48
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 2/2017 Marcin Krawczyk 2017-05-17 16:04:43
Zarządzenie Nr 36.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-05-17 11:08:56
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-16 10:51:11
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-16 10:50:52
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 kwietnia 2017 r.Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-05-12 10:53:10
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Paweł Kuźniar 2017-05-12 10:52:13
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 kwietnia 2017 r.Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-05-12 10:51:48
Protokół XXVI sesji Paweł Kuźniar 2017-05-12 08:08:17
Protokół XXVI sesji Paweł Kuźniar 2017-05-12 08:07:20
Projekty uchwał XXVII sesji Paweł Kuźniar 2017-05-12 08:06:59
Porządek obrad XXVII sesji Paweł Kuźniar 2017-05-12 08:05:41