herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-04-14 21:25:53
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-04-14 21:25:36
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-04-14 21:24:35
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-04-14 21:23:00
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-04-14 21:21:19
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 13:05:11
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 13:05:01
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 13:04:49
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 13:04:17
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 13:01:42
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 12:59:21
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 12:58:59
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 12:58:38
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza publiczną sprzedaż kosiarki samojezdnej marki Husquarna CTH 220 Twin Kohler, stanowiącą własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-04-14 12:52:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanych na dz. nr 320, 331/9 i 332/12 obręb Żelisławiec Paweł Kuźniar 2017-04-14 10:45:51
Opiekun świetlicy wiejskiej w Nieznaniu Paweł Kuźniar 2017-04-13 20:12:06
Wyniki naboru - Główny Specjalista w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2017-04-13 20:11:08
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym Paweł Kuźniar 2017-04-13 20:11:07
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2017-04-13 20:11:05
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2017-04-13 20:11:03
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2017-04-13 20:11:01
Zarządzenie Nr 33.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zastępstwa Sekretarza Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-04-13 16:07:46
Zarządzenie Nr 33.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zastępstwa Sekretarza Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-04-13 16:07:36
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-11 08:01:58
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-11 08:01:41
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-11 07:59:29
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza publiczną sprzedaż kosiarki samojezdnej marki Husquarna CTH 220 Twin Kohler, stanowiącą własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-04-07 15:23:37
Zarządzenie Nr 31.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży ruchomości - kosiarki samojezdnej, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-04-07 15:22:04
Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia 7 kwietnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-07 11:56:47
Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia 7 kwietnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-07 11:56:35
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 kwietnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-07 10:43:48
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2016 Paweł Kuźniar 2017-04-07 10:18:13
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2016 Paweł Kuźniar 2017-04-07 09:53:38
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:17:34
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:14:31
Uchwała Nr XXVI/221/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Zespołu Szkół w Kołbaczu na wsparcie z EFS w ramach OSI 8 EDUKACJA, DZIAŁANIE 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:09:30
Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:08:21
Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:07:55
Uchwała Nr XXVI/218/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:07:08
Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:06:41