herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:32:44
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:32:23
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:32:07
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:31:19
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:30:53
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:30:36
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:30:08
Plan zamówień publicznych na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-02-01 12:03:53
2017 rok Paweł Kuźniar 2017-02-01 12:03:24
Zarządzenie Nr 12.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-02-01 09:20:37
Zarządzenie Nr 8.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-01 09:17:57
Zarządzenie Nr 11.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego gazety samorządowej "Gazeta Gminna Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2017-02-01 09:13:37
Zarządzenie Nr 9.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-01 09:12:34
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 1/2017 Paweł Kuźniar 2017-02-01 09:01:27
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-31 11:46:35
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:38
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:31
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:23
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:16
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:00
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-01-28 18:52:36
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-01-28 13:03:30
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-01-28 13:02:27
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-01-28 08:59:23
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-01-28 08:58:27
Ogłoszenie nr 1/2017 Marcin Krawczyk 2017-01-28 08:58:21
Ogłoszenie nr 1/2017 Marcin Krawczyk 2017-01-28 08:57:51
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-01-28 08:30:38
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-01-28 08:29:33
Uchwała nr X.24.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-01-28 08:29:07
Uchwała nr X.23.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-28 08:26:24
Uchwały RIO Paweł Kuźniar 2017-01-28 08:26:05
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2017-01-28 08:20:04
Zarządzenie Nr 7.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-27 09:49:52
Zarządzenie Nr 6.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-27 09:49:10
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-23 14:55:23
Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:26:29
Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:23:12
Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:22:45
Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:22:22