herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XXIX - 10.07.2017 r. Paweł Kuźniar 2017-07-10 10:23:45
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-07-10 10:21:36
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Marcin Krawczyk 2017-07-06 12:35:27
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Marcin Krawczyk 2017-07-06 12:33:11
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie loklalu mieszkalnego nr 10, o pow. 22,59 m2 składającego się z jednego pokoju, łazienki, przedpokoju i kuchni wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,68 m2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Szarych Mnichów 2A w Kołbaczu, Gmina Stare Czarnowo z udziałem wynoszącym 8/1000 części w prawie własności gruntu działki nr 45 oraz we współwłasności w częściach wspólnych budynku, opisnego w księdze wieczystej nr SZ1Y/00040170/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, bez obciążeń w obrębie ewidencyjnym Kołbacz, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-07-06 12:21:54
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie loklalu mieszkalnego nr 10, o pow. 22,59 m2 składającego się z jednego pokoju, łazienki, przedpokoju i kuchni wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,68 m2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Szarych Mnichów 2A w Kołbaczu, Gmina Stare Czarnowo z udziałem wynoszącym 8/1000 części w prawie własności gruntu działki nr 45 oraz we współwłasności w częściach wspólnych budynku, opisnego w księdze wieczystej nr SZ1Y/00040170/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, bez obciążeń w obrębie ewidencyjnym Kołbacz, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-07-06 12:17:59
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie loklalu mieszkalnego nr 10, o pow. 22,59 m2 składającego się z jednego pokoju, łazienki, przedpokoju i kuchni wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,68 m2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Szarych Mnichów 2A w Kołbaczu, Gmina Stare Czarnowo z udziałem wynoszącym 8/1000 części w prawie własności gruntu działki nr 45 oraz we współwłasności w częściach wspólnych budynku, opisnego w księdze wieczystej nr SZ1Y/00040170/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, bez obciążeń w obrębie ewidencyjnym Kołbacz, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-07-06 12:16:28
Zarządzenie Nr 51.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:27:41
Zarządzenie Nr 51.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:27:39
Zarządzenie Nr 53.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:22:45
Zarządzenie Nr 50.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:20:21
Zarządzenie Nr 50.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:20:15
Zarządzenie Nr 52.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:17:03
Zarządzenie Nr 51.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:15:39
Zarządzenie Nr 51.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:14:07
Zarządzenie Nr 50.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:13:30
Zarządzenie Nr 50.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:12:20
Zarządzenie Nr 50.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:12:05
Kontrola Archiwum Państwowego w Szczecine dot. przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Marcin Krawczyk 2017-06-30 15:36:59
Zarządzenie Nr 49.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXVIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-06-30 13:51:22
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-29 12:38:26
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-29 12:38:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na dz. nr 243/3 i 243/5 obręb Radziszewo Las, Gmina Stare Czarnowo oraz dz. nr 8 obręb Dąbie 144 (4144), Gmina Miasto Szczecin Paweł Kuźniar 2017-06-28 13:14:20
Zarządzenie Nr 48.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej Marcin Krawczyk 2017-06-28 09:05:31
Protokół XXVII sesji Paweł Kuźniar 2017-06-27 14:33:20
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-27 14:32:52
Zarządzenie Nr 46.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-23 14:46:53
Zarządzenie Nr 45.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Paweł Kuźniar 2017-06-23 14:46:24
Zarządzenie Nr 44.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Paweł Kuźniar 2017-06-23 14:45:51
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-06-23 14:45:09
Zarządzenie Nr 47.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-06-23 14:44:56
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-06-23 12:44:26
Zarządzenie Nr 47.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-06-23 12:43:10
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 13:16:17
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 13:16:13
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:47:52
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:46:51
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:46:49
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:42:21
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:37:24