herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:57:39
Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:57:08
Uchwała Nr XXII/190/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:56:26
Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:55:29
Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:54:56
Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:53:47
Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:53:05
Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:52:36
Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:52:07
Rzeczoznawca w celu szacowania zwierząt Paweł Kuźniar 2016-11-30 09:32:13
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-11-30 09:31:57
Protokół z XXI sesji Paweł Kuźniar 2016-11-30 09:31:38
Zarządzenie Nr 75.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-11-29 08:44:03
Zarządzenie Nr 75.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-11-29 08:44:01
Zarządzenie Nr II/6/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Czarnowie. Paweł Kuźniar 2016-11-28 22:21:22
Zarządzenie Nr 75.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-11-28 22:20:59
Zarządzenie Nr 75.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-11-28 22:20:47
Protokół z XXI sesji Paweł Kuźniar 2016-11-28 10:19:59
Protokół z XXI sesji Paweł Kuźniar 2016-11-28 10:19:23
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-24 15:08:27
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-24 15:06:26
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-24 14:31:41
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-24 14:30:12
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-24 14:29:25
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-24 14:24:38
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-24 14:23:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej, budowie złącza kablowego, budowie elektroenergetycznych linii kablowych i budowie złączy kablowych zlokalizowanych w obrębie Żelisławiec, Gmina Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-23 14:00:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej, budowie złącza kablowego, budowie elektroenergetycznych linii kablowych i budowie złączy kablowych zlokalizowanych w obrębie Żelisławiec, Gmina Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-23 13:59:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej, budowie złącza kablowego, budowie elektroenergetycznych linii kablowych i budowie złączy kablowych zlokalizowanych w obrębie Żelisławiec, Gmina Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-11-23 13:58:51
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-11-22 11:03:40
Projekty uchwał XXII sesji Paweł Kuźniar 2016-11-22 10:53:11
Projekty uchwał XXII sesji Paweł Kuźniar 2016-11-22 10:48:47
Porządek obrad XXII sesji Paweł Kuźniar 2016-11-22 10:44:18
Sesja XXII - 28.11.2016 r. Paweł Kuźniar 2016-11-22 10:43:07
Zarządzenie Nr 74.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma pod nazwą Gazeta Gminna Paweł Kuźniar 2016-11-21 09:13:49
Protokół z XXI sesji Paweł Kuźniar 2016-11-18 15:26:30
Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 28 października 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-11-18 11:54:19
Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotycząca przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków, oraz realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Paweł Kuźniar 2016-11-17 13:34:19
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2016-11-15 11:33:37
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2016-11-15 11:30:30