herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 50.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:13:30
Zarządzenie Nr 50.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:12:20
Zarządzenie Nr 50.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:12:05
Kontrola Archiwum Państwowego w Szczecine dot. przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Marcin Krawczyk 2017-06-30 15:36:59
Zarządzenie Nr 49.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXVIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-06-30 13:51:22
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-29 12:38:26
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-29 12:38:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na dz. nr 243/3 i 243/5 obręb Radziszewo Las, Gmina Stare Czarnowo oraz dz. nr 8 obręb Dąbie 144 (4144), Gmina Miasto Szczecin Paweł Kuźniar 2017-06-28 13:14:20
Zarządzenie Nr 48.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej Marcin Krawczyk 2017-06-28 09:05:31
Protokół XXVII sesji Paweł Kuźniar 2017-06-27 14:33:20
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-27 14:32:52
Zarządzenie Nr 46.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-23 14:46:53
Zarządzenie Nr 45.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Paweł Kuźniar 2017-06-23 14:46:24
Zarządzenie Nr 44.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Paweł Kuźniar 2017-06-23 14:45:51
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-06-23 14:45:09
Zarządzenie Nr 47.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-06-23 14:44:56
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-06-23 12:44:26
Zarządzenie Nr 47.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-06-23 12:43:10
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 13:16:17
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 13:16:13
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:47:52
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:46:51
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:46:49
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:42:21
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:37:24
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:37:14
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:32:52
Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-06-22 12:32:30
Zarządzenie Nr 43.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu Cała gmina w kwiatach Paweł Kuźniar 2017-06-21 10:09:32
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-06-19 10:22:38
Zarządzenie Nr 42.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2017-06-19 07:49:45
Protokół XXVII sesji Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:26:35
Protokół XXVII sesji Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:18:20
Porządek obrad XXVIII sesji Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:16:37
Projekty uchwał XXVIII sesji Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:16:18
Porządek obrad XXVIII sesji Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:13:22
Sesja XXVIII - 27.06.2017 r. Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:12:35
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:11:38
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-14 11:11:36
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-06-14 10:48:41