herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad XXII sesji Paweł Kuźniar 2016-11-22 10:44:18
Sesja XXII - 28.11.2016 r. Paweł Kuźniar 2016-11-22 10:43:07
Zarządzenie Nr 74.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma pod nazwą Gazeta Gminna Paweł Kuźniar 2016-11-21 09:13:49
Protokół z XXI sesji Paweł Kuźniar 2016-11-18 15:26:30
Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 28 października 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-11-18 11:54:19
Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotycząca przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków, oraz realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Paweł Kuźniar 2016-11-17 13:34:19
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2016-11-15 11:33:37
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2016-11-15 11:30:30
Protokół z konsultacji Paweł Kuźniar 2016-11-15 08:24:08
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:40:50
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:39:15
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:39:06
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:39:04
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:37:40
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:37:35
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:33:28
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:33:26
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:33:21
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:33:20
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:33:03
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:32:08
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:32:07
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:24:30
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-11-14 11:24:28
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-11-14 07:47:04
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-11-14 07:47:00
Paweł Kuźniar 2016-11-10 08:15:13
Oświadczenie Radnego Rady Gminy w związku z wyborem Paweł Kuźniar 2016-11-10 08:08:39
WPF 2016 i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2016-11-10 08:07:16
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-11-10 08:06:10
Protokół z XX sesji Paweł Kuźniar 2016-11-10 08:04:33
Protokół z XX sesji Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:52:16
Protokół z XX sesji Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:51:53
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:51:21
Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:48:35
Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:46:49
Uchwała Nr XXI/180/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:46:03
Uchwała Nr XXI/179/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stare Czarnowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:45:10
Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:44:26
Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-11-10 07:43:49