herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:23
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:16
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:00
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-01-28 18:52:36
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-01-28 13:03:30
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-01-28 13:02:27
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-01-28 08:59:23
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-01-28 08:58:27
Ogłoszenie nr 1/2017 Marcin Krawczyk 2017-01-28 08:58:21
Ogłoszenie nr 1/2017 Marcin Krawczyk 2017-01-28 08:57:51
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-01-28 08:30:38
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-01-28 08:29:33
Uchwała nr X.24.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-01-28 08:29:07
Uchwała nr X.23.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-28 08:26:24
Uchwały RIO Paweł Kuźniar 2017-01-28 08:26:05
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2017-01-28 08:20:04
Zarządzenie Nr 7.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-27 09:49:52
Zarządzenie Nr 6.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-27 09:49:10
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-23 14:55:23
Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:26:29
Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:23:12
Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:22:45
Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:22:22
Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:21:53
Druki do pobrania na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:10:42
Druki do pobrania na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:08:08
Podatki i opłaty pobierane przez GMINĘ STARE CZARNOWO Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:07:07
Informacja o rachunkach bankowych Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:07:06
Rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:05:48
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-01-19 08:54:50
Budżet na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-18 14:18:21
Uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-18 14:17:15
Projekty uchwał XXIV sesji Paweł Kuźniar 2017-01-18 11:01:46
Porządek obrad XXIV sesji Paweł Kuźniar 2017-01-18 11:01:03
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-01-17 14:44:39
Zarządzenie Nr 86.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2016 roku Paweł Kuźniar 2017-01-17 14:43:16
Zarządzenie Nr 85.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Paweł Kuźniar 2017-01-17 14:42:51
Zarządzenie Nr 84.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. Paweł Kuźniar 2017-01-17 14:42:21
Zarządzenie Nr 5.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-17 12:51:14
Zarządzenie Nr 4.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy Paweł Kuźniar 2017-01-17 12:42:40