herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:51:20
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:51:12
Sesja XXIV - 31.01.2017 r. Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:49:11
Sesja XXIV - 31.01.2017 r. - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:49:03
Sesja XXIV - 31.01.2017 r. - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:48:42
Protokoł XXIII sesji Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:47:57
Protokoł XXIII sesji Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:47:37
Rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:43:20
Ogłoszenie nr 1/2017 Paweł Kuźniar 2017-01-17 08:48:49
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Paweł Kuźniar 2017-01-13 09:02:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 stycznia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Rozbudowie sieci elektroenergetycznej w Dobropolu Gryfińskim Paweł Kuźniar 2017-01-12 11:33:41
Ogłoszenie nr 1/2017 Paweł Kuźniar 2017-01-04 18:01:41
Wyniki naboru - Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2017-01-04 17:54:38
Zarządzenie Nr 1.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:22:13
Zarządzenie Nr 2.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:21:50
Zarządzenie Nr 3.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo w 2017 roku Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:20:54
ROK 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:20:22
Zarządzenie Nr 3.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo w 2017 roku Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:17:27
Zarządzenie Nr 1.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:13:16
Zarządzenie Nr 2.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:11:58
Wzór sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:21:25
Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:21:12
Wzór sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:20:02
Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:19:54
Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:19:02
Zarządzenie Nr 36.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Stare Czarnowo w 2016 roku Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:18:48
2017 rok Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:16:44
2016 rok Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:16:36
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:15:23
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:11:47
Uchwała Nr XXIII/195/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:10:57
Wzór oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:04:17
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:03:58
Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:03:17
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:02:49
Wzory dokumentów Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:01:44
Wzory dokumentów Paweł Kuźniar 2017-01-03 15:01:32
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 14:58:08
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 14:58:00
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 14:57:44