herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 78.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-12-08 07:44:44
Zarządzenie Nr 77.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-12-08 07:44:07
Zarządzenie Nr 79.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników Paweł Kuźniar 2016-12-08 07:42:40
Wyniki naboru - Główny Specjalista w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-12-07 19:31:20
Ogłoszenie o prace - Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-12-07 16:18:43
Ogłoszenie o prace - Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-12-07 16:18:00
Ogłoszenie o prace - Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-12-07 16:17:35
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-07 16:16:59
Ogłoszenie o prace - Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2016-12-07 16:16:54
Ogłoszenie o pracę - Kierownik w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-07 16:16:05
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych Paweł Kuźniar 2016-12-07 16:11:28
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stare Czarnowo na rok 2017 Paweł Kuźniar 2016-12-07 14:08:08
Odpady 2017 Paweł Kuźniar 2016-12-07 14:06:53
Projekt budżetu Paweł Kuźniar 2016-12-06 15:32:20
Projekt WPF Paweł Kuźniar 2016-12-06 15:32:03
Budżet rok 2017 Paweł Kuźniar 2016-12-06 15:31:33
Projekty uchwał XXIII sesji Paweł Kuźniar 2016-12-06 15:30:46
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-06 11:49:34
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-06 11:49:30
Protokół z XXII sesji Paweł Kuźniar 2016-12-06 11:45:34
Projekty uchwał XXIII sesji Paweł Kuźniar 2016-12-06 11:44:14
Porządek obrad XXIII sesji Paweł Kuźniar 2016-12-06 11:43:57
Sesja XXIII - 20.12.2016 r. Paweł Kuźniar 2016-12-06 11:43:10
Strona główna Paweł Kuźniar 2016-12-01 14:26:39
Strona główna Paweł Kuźniar 2016-12-01 14:26:04
Strona główna Paweł Kuźniar 2016-12-01 14:25:48
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2016-12-01 14:24:54
Zarządzenie Nr 76.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXII Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-12-01 14:02:34
Program współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok Paweł Kuźniar 2016-12-01 09:10:54
Program współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok Paweł Kuźniar 2016-12-01 09:10:17
Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok Paweł Kuźniar 2016-12-01 09:07:00
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-12-01 09:05:34
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2016-12-01 09:03:33
Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok Paweł Kuźniar 2016-12-01 09:03:00
Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:57:39
Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:57:08
Uchwała Nr XXII/190/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:56:26
Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:55:29
Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:54:56
Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych Paweł Kuźniar 2016-12-01 08:53:47