herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 52.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2016-09-08 11:00:04
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2016-09-08 09:02:10
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-08 08:10:49
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-08 08:10:26
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-08 08:10:04
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-08 08:10:01
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-09-07 16:37:01
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-09-07 16:36:38
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-09-07 16:24:58
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-09-07 16:24:38
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-07 12:54:52
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-07 12:53:10
Zarządzenie Nr 56.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 września 2016 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XIX Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-09-07 10:21:41
Zarządzenie Nr 52.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2016-09-07 08:04:00
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-09-06 13:04:09
Zarządzenie Nr 54.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-09-06 13:01:59
Zarządzenie Nr 53.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-09-06 12:59:59
Zarządzenie Nr 55.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2016-09-02 12:51:59
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Stare Czarnowo na lata 2008 - 2017 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2016-09-01 11:25:40
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego na lata 2009 - 2019 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2016-09-01 11:25:39
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Stare Czarnowo na lata 2010 - 2021 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2016-09-01 11:25:36
WPF 2016 i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2016-09-01 11:22:39
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-09-01 11:21:23
Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-01 11:09:11
Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku stanowiącego mienie Gminy Stare Czarnowo na czas do 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2016-09-01 11:08:33
Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 Paweł Kuźniar 2016-09-01 11:07:57
Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-09-01 11:07:25
Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-01 11:06:44
Protokół z XVIII sesji Paweł Kuźniar 2016-09-01 11:04:19
Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2016-09-01 09:24:12
Opiekun świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Dobropole Gryfińskie i Kołbacz Paweł Kuźniar 2016-09-01 07:40:40
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych Paweł Kuźniar 2016-09-01 07:34:46
Odpady 2015 Paweł Kuźniar 2016-09-01 07:34:22
Opiekun świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Dobropole Gryfińskie i Kołbacz Paweł Kuźniar 2016-08-31 17:45:36
Opiekun świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Dobropole Gryfińskie i Kołbacz Paweł Kuźniar 2016-08-31 17:45:02
Opiekun świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Dobropole Gryfińskie i Kołbacz Paweł Kuźniar 2016-08-31 17:44:57
Fundusz sołecki Paweł Kuźniar 2016-08-31 10:53:35
Fundusz sołecki Paweł Kuźniar 2016-08-31 10:51:04
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-08-30 14:12:25
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-08-30 14:11:26