herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.1.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" 2018-01-05 20:04
Wójt Gminy zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności: najem pomieszczenia dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 2018-01-04 13:23
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" 2018-01-03 08:09
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" 2018-01-03 08:09
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" 2018-01-03 08:08
Gmina Stare Czarnowo zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie pomostu pływającego wraz z zagospodarowaniem terenu na jeziorze Binowskim działka nr 2 obręb Binowo oraz na działkach sąsiednich 10/8 i 10/9 obręb Binowo, gmina Stare Czarnowo 2017-09-06 15:44
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza publiczną sprzedaż kosiarki samojezdnej marki Husquarna CTH 220 Twin Kohler, stanowiącą własność Gminy Stare Czarnowo 2017-04-14 12:52
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - KATALOG -
Wójt Gminy zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności: najem pomieszczenia dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 2016-01-15 19:35
Wójt Gminy zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności: Udostępnienie pomieszczenia gospodarczego 2015-02-06 14:58
GMINA STARE CZARNOWO zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności: wykonanie usług przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Stare Czarnowo. Zawiadomienie o wynikach wyboru. 2015-02-06 12:45
GMINA STARE CZARNOWO zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności: wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy Stare Czarnowo. Zawiadomienie o wynikach wyboru. 2015-02-06 12:45
GMINA STARE CZARNOWO zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności: zamieszczanie w prasie codziennej o zasięgu regionalnym ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Czarnowo. Zawiadomienie o wynikach wyboru. 2015-02-06 12:45
Ogłoszenie dot.: zamówienia usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Stare Czarnowo w sezonie 2015 tj. do 30 kwietnia 2015 r. 2015-01-13 14:10
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór ofert cenowych - na rok 2015 - w zakresie wyceny nieruchomości gminnych 2015-01-21 19:25
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór ofert cenowych - na rok 2015 - w zakresie obsługi geodezyjnej. 2015-01-21 19:25
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór ofert cenowych - na rok 2015 - w zakresie zamieszczania ogłoszeń o przetargach, w dziennikach gazetowych, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar województwa zachodniopomorskiego 2015-01-21 19:25