herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu w roku szkolnym 2016/2017 Paweł Kuźniar 2016-07-01 15:02:06
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:53:27
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:52:03
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:51:58
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:51:54
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:51:38
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:51:19
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-29 14:51:16
Opiekun świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Dobropole Gryfińskie i Kołbacz Paweł Kuźniar 2016-06-29 13:51:26
Opiekun świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Dobropole Gryfińskie i Kołbacz Paweł Kuźniar 2016-06-29 13:51:11
Opiekun świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Dobropole Gryfińskie i Kołbacz Paweł Kuźniar 2016-06-29 13:50:22
Opiekun świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Dobropole Gryfińskie i Kołbacz Paweł Kuźniar 2016-06-29 13:50:07
Zarządzenie Nr 43.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XVIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-06-29 10:44:12
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2016-06-28 21:16:55
Przebudowa ulicy Polnej w Żelisławcu Paweł Kuźniar 2016-06-28 15:43:54
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-06-28 09:15:11
Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-06-28 09:12:49
Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLI/285/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 03 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Stare Czarnowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych Paweł Kuźniar 2016-06-28 09:12:09
Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały NR X/76/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pod nazwą: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Paweł Kuźniar 2016-06-28 09:11:20
Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Czarnowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Paweł Kuźniar 2016-06-28 09:09:45
Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok Paweł Kuźniar 2016-06-28 09:09:08
Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2015 rok Paweł Kuźniar 2016-06-28 09:08:25
Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie - samorządowej instytucji kultury za 2015 rok Paweł Kuźniar 2016-06-28 09:07:44
Protokół Paweł Kuźniar 2016-06-27 21:43:20
Zarządzenie Nr 41.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-27 07:49:20
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 czerwca 2016 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Paweł Kuźniar 2016-06-24 07:57:36
Obwieszczenie Wójta Gmina Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-06-23 13:51:06
Obwieszczenie Wójta Gmina Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-06-23 13:50:33
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-06-21 18:02:41
Zarządzenie Nr 42.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-06-21 18:00:33
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-20 10:26:25
Zarządzenie Nr 41.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-20 07:49:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 czerwca 2016 r. o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Czarnowo zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-06-17 10:01:48
Obwieszczenie Wójta Gmina Stare Czarnowo z dnia 14 czerwca 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Paweł Kuźniar 2016-06-15 13:35:28
Projekty uchwał Paweł Kuźniar 2016-06-14 15:03:23
Porządek obrad Paweł Kuźniar 2016-06-14 15:01:18
Sesja XVIII - 27.06.2016 r. Paweł Kuźniar 2016-06-14 15:00:44
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-14 14:59:52
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-14 14:59:46
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-06-14 14:57:36