herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zastępca Wójta Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-06 15:43:14
Komisja Rewizyjna Paweł Kuźniar 2017-02-06 15:41:51
Uchwała Nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:33:00
Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Gryfino o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Stare Czarnowo i będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:32:29
Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wydawania gazety samorządowej Gazeta Gminna Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:31:59
Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:31:29
Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2017 roku Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:31:00
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:30:28
Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:29:51
ROK 2017 Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:28:20
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Paweł Kuźniar 2017-02-06 08:55:44
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Paweł Kuźniar 2017-02-06 08:55:19
Ogłoszenie wyników konkursu Paweł Kuźniar 2017-02-03 16:04:14
Ogłoszenie wyników konkursu Paweł Kuźniar 2017-02-03 16:03:44
Protokoł XXIII sesji Paweł Kuźniar 2017-02-02 07:38:37
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-02 07:38:15
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:33:10
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:32:57
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:32:44
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:32:23
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:32:07
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:31:19
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:30:53
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:30:36
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-01 22:30:08
Plan zamówień publicznych na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-02-01 12:03:53
2017 rok Paweł Kuźniar 2017-02-01 12:03:24
Zarządzenie Nr 12.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-02-01 09:20:37
Zarządzenie Nr 8.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-01 09:17:57
Zarządzenie Nr 11.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego gazety samorządowej "Gazeta Gminna Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2017-02-01 09:13:37
Zarządzenie Nr 9.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-01 09:12:34
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 1/2017 Paweł Kuźniar 2017-02-01 09:01:27
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-31 11:46:35
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:38
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:31
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:23
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:16
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-01-30 11:48:00
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-01-28 18:52:36
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-01-28 13:03:30