herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rzeczoznawca w celu szacowania zwierząt Paweł Kuźniar 2016-10-13 10:34:09
Kontrola Sądu Rejonowego w Gryfinie dotycząca podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna - orzeczona w zamian nieuiszczonej kary grzywny Paweł Kuźniar 2016-10-12 12:37:40
Kontrola Sądu Rejonowego w Gryfinie dotycząca podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna - orzeczona w zamian nieuiszczonej kary grzywny Paweł Kuźniar 2016-10-12 12:36:55
Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 10 października 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na działce nr 43/141 w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2016-10-12 07:39:32
Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 10 października 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na działce nr 43/141 w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2016-10-12 07:38:41
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-10-10 09:23:43
Zarządzenie Nr 64.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-10-10 09:22:58
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-10-06 13:38:13
Zarządzenie Nr 63.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-10-06 13:35:32
Zarządzenie Nr 62.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-10-06 13:35:05
Zarządzenie Nr 61.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2016 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2016 roku Paweł Kuźniar 2016-10-06 13:34:34
Paweł Kuźniar 2016-10-06 13:33:19
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca cmentarza komunalnego w miejscowości Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-10-03 09:42:43
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-30 17:07:00
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-09-30 11:59:46
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2016-09-30 11:49:31
Zarządzenie Nr 57.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. Paweł Kuźniar 2016-09-30 11:48:35
Zarządzenie Nr 58.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 września 2016 r. w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-30 07:34:29
Formularz konsultacyjny Paweł Kuźniar 2016-09-28 13:18:40
Ogłoszenie konsultacji Paweł Kuźniar 2016-09-28 13:11:45
Projekt Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok Paweł Kuźniar 2016-09-28 13:11:31
Formularz konsultacyjny Paweł Kuźniar 2016-09-28 13:11:10
Konsultacje Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok Paweł Kuźniar 2016-09-28 13:10:24
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Paweł Kuźniar 2016-09-28 13:10:02
Zarządzenie Nr 59.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie funkcjonowania obiektów sportowych i obiektów małej architektury stanowiących własność gminy, także tych będących pod zarządem jednostki organizacyjnej Paweł Kuźniar 2016-09-27 10:39:36
Opiekun świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Dobropole Gryfińskie i Kołbacz Paweł Kuźniar 2016-09-26 15:25:57
Rzeczoznawca w celu szacowania zwierząt Paweł Kuźniar 2016-09-26 15:25:42
Rzeczoznawca w celu szacowania zwierząt Paweł Kuźniar 2016-09-26 15:25:03
Rzeczoznawca w celu szacowania zwierząt - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2016-09-26 15:24:47
Rzeczoznawca w celu szacowania zwierząt - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2016-09-26 15:24:41
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2016 r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt Paweł Kuźniar 2016-09-26 15:23:23
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:36:28
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:36:00
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:34:48
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:28:46
Uchwała Nr XX/172/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:26:54
Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:25:44
Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:24:51
Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:24:12
Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Paweł Kuźniar 2016-09-26 08:22:56