herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:23:12
Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:22:45
Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:22:22
Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:21:53
Druki do pobrania na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:10:42
Druki do pobrania na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:08:08
Podatki i opłaty pobierane przez GMINĘ STARE CZARNOWO Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:07:07
Informacja o rachunkach bankowych Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:07:06
Rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-19 11:05:48
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-01-19 08:54:50
Budżet na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-18 14:18:21
Uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-18 14:17:15
Projekty uchwał XXIV sesji Paweł Kuźniar 2017-01-18 11:01:46
Porządek obrad XXIV sesji Paweł Kuźniar 2017-01-18 11:01:03
Zmiany Budżetu 2016 - Uchwały i Zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-01-17 14:44:39
Zarządzenie Nr 86.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2016 roku Paweł Kuźniar 2017-01-17 14:43:16
Zarządzenie Nr 85.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Paweł Kuźniar 2017-01-17 14:42:51
Zarządzenie Nr 84.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. Paweł Kuźniar 2017-01-17 14:42:21
Zarządzenie Nr 5.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-17 12:51:14
Zarządzenie Nr 4.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy Paweł Kuźniar 2017-01-17 12:42:40
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:51:20
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:51:12
Sesja XXIV - 31.01.2017 r. Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:49:11
Sesja XXIV - 31.01.2017 r. - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:49:03
Sesja XXIV - 31.01.2017 r. - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:48:42
Protokoł XXIII sesji Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:47:57
Protokoł XXIII sesji Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:47:37
Rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-17 11:43:20
Ogłoszenie nr 1/2017 Paweł Kuźniar 2017-01-17 08:48:49
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Paweł Kuźniar 2017-01-13 09:02:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 stycznia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Rozbudowie sieci elektroenergetycznej w Dobropolu Gryfińskim Paweł Kuźniar 2017-01-12 11:33:41
Ogłoszenie nr 1/2017 Paweł Kuźniar 2017-01-04 18:01:41
Wyniki naboru - Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2017-01-04 17:54:38
Zarządzenie Nr 1.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:22:13
Zarządzenie Nr 2.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:21:50
Zarządzenie Nr 3.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo w 2017 roku Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:20:54
ROK 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:20:22
Zarządzenie Nr 3.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo w 2017 roku Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:17:27
Zarządzenie Nr 1.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:13:16
Zarządzenie Nr 2.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-01-03 16:11:58