herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR I/12/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. redaktor 2006-05-22 12:05:24
Urząd Gminy Stare Czarnowo - podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji redaktor 2006-05-19 15:30:02
Urząd Gminy Stare Czarnowo - podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji redaktor 2006-05-19 15:29:27
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg: „Przebudowa drogi dojazdowej do użytków rolnych o długości 2300 mb na odcinku Stare Czarnowo - Dębina”. redaktor 2006-05-19 15:27:40
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nieograniczony na: Przebudowę, rozbudowę i adaptację parteru budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Strażnicy OSP w Starym Czarnowie. redaktor 2006-05-12 14:57:50
Budżet rok 2003 redaktor 2006-05-12 14:55:25
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie redaktor 2006-05-12 14:54:57
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie redaktor 2006-05-12 14:54:13
sprawy Administrator Serwisu 2006-05-12 13:27:51
Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo redaktor 2006-05-12 09:13:24
Protokół Nr XXXIV/06 z XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 27 marca 2006 r. w sali Urzędu Gminy - dokument usunięty redaktor 2006-05-12 09:13:19
Protokół Nr XXXIV/06 z XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 27 marca 2006 r. w sali Urzędu Gminy redaktor 2006-05-12 09:13:08
Protokół Nr XXXIV/06 z XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 27 marca 2006 r. w sali Urzędu Gminy - dokument usunięty redaktor 2006-05-12 09:12:20
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY redaktor 2006-05-11 13:53:42
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY redaktor 2006-05-11 13:52:27
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu Administrator Serwisu 2006-05-11 12:36:04
UCHWAŁA NR XXXV/262/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2006-05-11 12:34:25
UCHWAŁA NR XXXV/261/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2006-05-11 12:34:06
UCHWAŁA NR XXXV/260/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: zamiany działki nr 494/7 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 438/4 będącą własnością osoby f Administrator Serwisu 2006-05-11 12:33:40
UCHWAŁA NR XXXV/259/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żelewo. Administrator Serwisu 2006-05-11 12:22:42
UCHWAŁA NR XXXV/258/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Starym Czarnowie w drodze przetargu nieograniczonego. Administrator Serwisu 2006-05-11 12:20:45
UCHWAŁA NR XXXV/257/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie. Administrator Serwisu 2006-05-11 12:19:43
UCHWAŁA NR XXXV/256/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie. Administrator Serwisu 2006-05-11 12:18:47
UCHWAŁA NR XXXV/255/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. Administrator Serwisu 2006-05-11 12:17:55
UCHWAŁA NR XXXV/254/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Wójtow Administrator Serwisu 2006-05-11 12:16:14
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Administrator Serwisu 2006-05-10 15:06:25
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Administrator Serwisu 2006-05-10 15:05:53
Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2006-05-10 14:15:07
Sesja XXXV - 28.04.2006 Administrator Serwisu 2006-05-10 14:14:16
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Administrator Serwisu 2006-05-10 14:12:04
Wójt Gminy Stare Czarnowo zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki nr 82/22 o powierzchni 10558 m2, położonej w miejscowości Dębina. Administrator Serwisu 2006-05-05 13:10:44
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu Administrator Serwisu 2006-04-28 08:20:12
ZARZĄDZENIE NR I/17/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20.04.2006r. w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy. Administrator Serwisu 2006-04-28 08:12:39
ZARZĄDZENIE NR I/16/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14.04.2006r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. Administrator Serwisu 2006-04-19 13:13:16
ZARZĄDZENIE Nr I/15/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r. Administrator Serwisu 2006-04-14 12:50:34
ZARZĄDZENIE NR I/14/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r. Administrator Serwisu 2006-04-13 11:27:03
ZARZĄDZENIE NR I/13/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r. Administrator Serwisu 2006-04-13 11:26:01
ZARZĄDZENIE NR I/11/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputerów. Administrator Serwisu 2006-04-13 11:24:59
ZARZĄDZENIE NR I/10/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 marca 2006r. w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy S Administrator Serwisu 2006-04-13 11:24:36
ZARZĄDZENIE Nr I/9/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania. Administrator Serwisu 2006-04-13 11:23:04