herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR I/27/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Stare Czarnowo dla przeprowadzenia głosowania i ustaleni Administrator Serwisu 2005-09-29 12:11:49
ZARZĄDZENIE NR I/26/05 Wójta Gminy Stare Czarnowoz dnia 5 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-09-29 12:10:55
ZARZĄDZENIE NR I/25/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polsk Administrator Serwisu 2005-09-29 12:10:46
Zarządzenie Nr I/24/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zinwentaryzowania oraz sprawdzenia stanu technicznego obiektów sportowych stanowiących własność gminy. Administrator Serwisu 2005-09-29 12:10:29
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I - ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki  nr 19/2 o powierzchni 2710 m2 , położonej w miejscowości Binowo. Administrator Serwisu 2005-09-27 14:20:39
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Administrator Serwisu 2005-09-27 14:18:11
Protokół Nr XXVI/05 z XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 27 czerwca 2005 r. Administrator Serwisu 2005-09-27 11:54:08
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-09-25 17:05:42
Sesja XXVII - 19.09.2005 Administrator Serwisu 2005-09-25 17:04:57
UCHWAŁA NR XXVII/217/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rzemiosła  i Ochrony Środowiska. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:49:09
UCHWAŁA NR XXVII/216/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rzemiosła  i Ochrony Środowiska. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:47:57
UCHWAŁA NR XXVII/215/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Oświaty  i Spraw Społecznych. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:47:12
UCHWAŁA NR XXVII/214/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:46:17
UCHWAŁA NR XXVII/213/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działki nr 82/22 w Dębinie w drodze przetargu nieograniczonego. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:45:32
UCHWAŁA NR XXVII /212/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:44:22
UCHWAŁA NR XXVII/211/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zamiany drogi gminnej w miejscowości Glinna na drogi zakładowe w miejscowości Stare Czarnowo i Dębina. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:43:15
UCHWAŁA NR XXVII/210/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych Administrator Serwisu 2005-09-25 16:42:13
UCHWAŁA NR XXVII/209/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności bud Administrator Serwisu 2005-09-25 16:41:09
UCHWAŁA NR XXVII/208/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:40:02
UCHWAŁA NR XXVII/207/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005r. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:38:59
UCHWAŁA NR XXVII/206/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy 2005r. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:38:07
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO ZA I PÓŁROCZE 2005 Administrator Serwisu 2005-09-09 14:29:49
Czesław Andrzej Mielnicki Administrator Serwisu 2005-09-06 12:36:03
Piotr Wacław Smykla Administrator Serwisu 2005-09-06 12:35:32
Dariusz Ruszczycki Administrator Serwisu 2005-09-06 12:34:56
Bartosz Sławomir Kotylak Administrator Serwisu 2005-09-06 12:34:25
Mikołaj Zenon Róg Administrator Serwisu 2005-09-06 12:33:56
Władysław Kałucki Administrator Serwisu 2005-09-06 12:33:26
Wiesław Grzywiński Administrator Serwisu 2005-09-06 12:32:51
Bogumiła Cioch Administrator Serwisu 2005-09-06 12:32:15
Jacek Zygmunt Chudak Administrator Serwisu 2005-09-06 12:31:34
Marek Woś - Wójt Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-09-02 15:41:54
Kazimierz Mendak Administrator Serwisu 2005-09-02 15:40:09
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony /o wartości powyżej 60.000 EURO/ na Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu. Administrator Serwisu 2005-08-31 15:14:04
Zarządzenie Nr I/23/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo wykonujących lub nadzorujących cz Administrator Serwisu 2005-08-31 14:20:23
Zarządzenie Nr I/22/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 wrześni Administrator Serwisu 2005-08-31 14:17:57
Zarządzenie Nr I/21/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-08-31 14:17:00
Zarządzenie Nr I/21/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. - dokument usunięty Administrator Serwisu 2005-08-31 14:15:20
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wyborców obowiązujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sta
Administrator Serwisu 2005-08-24 12:17:57
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Administrator Serwisu 2005-08-17 14:04:16